Untitled Document


Mor Yakup’ta üçboyutlu taş işlemelerinin, taşları insanüstü bir gayretle
sanat harikalarına dönüştüren sanatçıların diyarı Nusaybin ...
Dünya’ya ışık tutacak bilinmeyen medeniyetlerin tarihinin  sedef
kakmalı hazine sandığıdır Gırnavaz... Güzelliklerin,  tarihin
görkemleştirdiği Nusaybin, ovadaki yeşil kilimdir sanki 
Zeynel Abidin’e göz kırpan
2000 yılı Genel Nüfus Sayımına göre ilçenin  nüfusu 81.899 kişidir.
İlçeye bağlı kasaba belediyeleri ve köylerin nüfusu 
36.718 kişidir.
Mevcut nüfusun %69'u  şehir merkezinde geriye kalan %31'i ise
kırsal kesimde yaşamaktadır.
İlçede, biri merkez ilçe olmak üzere Akarsu, Duruca ve Girmeli
kasabalarında dört belediye idaresi vardır.
Çağ çağ deresinin hayat verdiği Nusaybin’de pamuk ve tahıl tarımı
önemlidir.
İlçemiz çok güzel bir mesire merkezidir.
Nusaybin’in bir diğer dikkate değer özelliği de yer altı zenginliğidir.
Petrol çıkarılan bölgelerdeki gelişmişlik dikkati çeker.
Suriye ile sınır ilçesi olması itibariyle zengin bir sınır ticareti potansiyele
sahiptir.

Kent değişik bir sosyal yapıya sahiptir. Eski yerli nüfusun
çoğunluğunu
kayıp etmiştir. Sınır kapısı olması, köyden şehre son yıllardaki
göçler
dolayısıyla kentin sosyal yapısı tamamen değişmiştir. Bu
değişiklikler
ister istemez beraberinde büyük sorunları da getirmektedir.

    Şehir başta da belirtildiği gibi E-90 Karayolu üzerindedir.
Bu nedenle
ulaşım imkanları iyi bir konumdadır. Karayolu haricinde şehrin
içinden
geçen ancak uzun süredir uluslar arası ulaşıma kapalı bir demir
yoluna
sahiptir. Diyarbakır’a mesafesi 152 km.,Mardin’e 56 km.,
Şanlıurfa’ya 220 km.,
Gaziantep’e ise 360 km.dir. Zaho’ya uzaklığı 140 km., Kamışlıya ise
1 km. kadardır. Kent tamamen düz bir alana kurulmuştur. İlçe
sınır şehri
olması dolayısı ile yerli turist bakımından oldukça şanslıdır.
Hafta sonları
genelde çevre il ve ilçelerden gerek ticaret için gerekse de
mesire için
çok sayıda yerli turist gelmektedir.

    Tur olanakları ve konaklama tesisleri: Dünyanın en hızlı gelişen
sektörlerinden biri olan turizm, çalışma imkanları yaratması, ülke
ekonomisine katkısı yanında insanlar arasında din, dil ve ırk ayrım
ı gözetmeksizin barış, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştiren ve
bu yönüyle dünya barışının oluşumuna hizmet etmesi yönünden
büyük önem taşımaktadır.

    Ülkemiz dünya turizm pazarında ortaya çıkan değerlere ve yeni
beklentilere her yönüyle cevap verebilecek bir turizm potansiyeline
sahiptir. Turizm sektörünün son yıllarda dünyadaki en yüksek
büyüme hızını gerçekleştirmiş ve uluslar arası turizm örgütlerinin
takdirlerini kazanmıştır. Konuklarımıza ve halkımıza sunulacak
olan hizmetin kalitesi ile doğal ve kültürel değerlerinin korunması
yönünden harcanacak çabalar da en az ekonomik göstergeler
kadar önem taşımaktadır.

 

Nusaybinde bir cennet Beyaz su. Midyat-Nusaybin arasındaki bu bölge son yıllardaki çalışmalardan dolayı muhteşem dinlenme alanlarına dönüşmüştür. Hafta sonları genelde çevre il ve ilçelerden gerek ticaret gerekse de mesire için çok sayıda yerli turist gelmektedir. Dağlardan çıkan ve keskin inişlerden dolayı hızlı bir akışa sahip olan bölgede hem yüzme hem piknik yapma imkânı bulan vatandaşlar, gönüllerince eğleniyor ve alabalık yiyiyorlar. Yeryüzünde böyle berrak bir su yoktur herhalde. Yazın ortasında buz gibi suyu, suyun üzerine kurulmuş çardaklar ve nefis alabalıklar mevcuttur.

 

 


Kaliteli Hizmet ve Rahat Bir Konaklama Yeri...